Nieuwe voorzitter voor Pieter Aafjes

Woensdag 20 april tijdens de algemene leden vergadering droeg Rob van Tuil na een termijn van 6 jaar de voorzittershamer over aan Jeroen van der Meij. Sinds 16-12-1993 is van der Meij lid van de vereniging. Hij speelt hoorn in het groot orkest  In 1996 trad hij in het bestuur als 2e penningmeester, in 1998 werd hij 2e voorzitter deze functie bekleedde hij tot 2003. Door zijn verhuizing van Leerdam naar Almere is hij een aantal jaren niet actief geweest binnen de vereniging, maar sinds 2019 is hij weer helemaal terug binnen de vereniging. En nu zal hij de taak van het voorzitterschap van Pieter Aafjes op zich nemen. Zoals hij zelf zegt, een uitdaging en een eer om deze taak van zo’n mooie vereniging aan te gaan. De scheidende voorzitter Rob van Tuil blikte tijdens de vergadering op 6 fantastische jaren voorzitterschap. Hoogte punten die hij aanhaalde waren het concours in 2017 in Enschede, toen de vereniging met 92 punten een eerste prijs met lof behaalde en hij de prijs in ontvangst mocht nemen, de Visscher Winter concerten van alle Pieter Aafjes orkesten, de kerstconcerten, het Midzomernacht festival op de markt in 2018 tijdens Culemborg 700,  het grote afscheidsconcert van Heinz Friesen in 2018 in het muziekcentrum in Tilburg en nog vele andere activiteiten en uitwisselingsconcerten. Maar natuurlijk ook de voltooiing van de verbouwing van het verenigingsgebouw, waarbij alle lof naar de bouwploeg ging. Ook diepte punten werden door hem aangehaald,  zoals het overlijden van ere dirigent Heinz Friesen op 23 oktober 2019. En dan de laatste twee corona jaren waren zeker niet de makkelijkste jaren om de vereniging gemotiveerd te houden en bij elkaar te houden. Maar het is allemaal gelukt, de vereniging heeft zelfs in de corona tijd er leden bij gekregen. Trots op wat er onder zijn voorzitterschap is bereikt, kan hij met een gerust gevoel de vereniging overgeven aan zijn opvolger.  Ook algemeen bestuurder Femke Stokking nam tijdens de vergadering na 9 jaar deze functie hebben vervuld afscheid van het bestuur, zij wordt opgevolgd door Eric van Ooijen. Beide bestuurders werden door de nieuwe voorzitter bedankt voor hun inzet en tijd al die jaren. Het bestuur van Pieter Aafjes is als volgt: Jeroen van der Meij voorzitter, Harm Geraedts secretaris, Myrna van Faassen penningmeester, algemeen bestuurders Julia kok en Eric van Ooijen. Wat verder tijdens de vergadering ter tafel kwam, zijn de pijlers waar het nieuwe bestuur zich in de toekomst op gaat richten dit zijn o.a. een nieuwe website, de opleiding, aantrekken van leerlingen, meer bekendheid van de vereniging via social media, een nieuwe promo film werd deze avond al vertoond, en het zoeken naar nieuwe sponsors, want de zoektocht naar een waardig opvolger van de Visscher Winter concerten is gestart. Ook de Rabobank heeft te kennen gegeven de sponsoring van de kerstconcerten die zij al vanaf 1991 geven te stoppen. De vereniging is natuurlijk ontzettend dankbaar voor al die jaren sponsoring. Maar tijden veranderen. Nieuwe sponsor mogelijkheden bieden zich aan.  Dit zijn nieuwe kansen voor het bestuur en de vereniging, want ook de kerstconcerten van Pieter Aafjes zijn een begrip voor Culemborg en omgeving, dat niet verloren mag gaan. Uitdagingen genoeg voor het nieuwe bestuur van Pieter Aafjes die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet.

Geef een antwoord